Раздел Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики. § 30. Порядок слів у реченні як стильова ознака мовлення