Раздел Практична риторика. § 2. Засоби мовного вираження промови. Метафора, метонімія, їхня роль у мовленні