Раздел Розділ 3. Соціальна складова здоров’я. § 17. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення