Раздел Розділ 4. Психічна і духовна складові здоров’я. § 27. Самооцінка і поведінка