Раздел РОЗДІЛ 1. ЛЮДИНА ТА СЕРЕДОВИЩЕ її ЖИТТЯ. Тема 2. Світ явищ, у якому живе людина