Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі