ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 23. Звуки мови і звуки мовлення. Звуки голосні та приголосні85 - 88

 2. § 24. Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі89 - 92

 3. § 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв93 - 94

 4. § 26. Склад. Наголос95 - 98

 5. § 27. Орфограма. Правила переносу слова з рядка в рядок99 - 102

 6. § 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів 103 - 106

 7. § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних107 - 110

 8. § 30. Спрощення в групах приголосних 111 - 114

 9. § 31. Чергування голосних звуків115 - 117

 10. § 32. Чергування приголосних звуків118 - 119

 11. § 33. Чергування у - в, і - й 120 - 123

 12. § 34. Позначення м’якості приголосних на письмі. Правила вживання знака м’якшення124 - 126

 13. § 35. Сполучення букв йо, ьо127 - 128

 14. § 36. Уживання апострофа129 - 131

 15. § 37. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних132 - 134

 16. § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних135 - 137

 17. § 39. Написання слів іншомовного походження138 - 143

 18. § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»144 - 148