Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних