Раздел § 40. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»