Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 28. Вимова голосних. Позначення на письмі ненаголошених [е], [и] в коренях слів