Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 25. Позначення звуків на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв