Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 31. Чергування голосних звуків