Раздел § 39. Написання слів іншомовного походження