Раздел ФОНЕТИКА ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 39. Написання слів іншомовного походження