Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі