Раздел § 26. Приголосні дзвінкі й глухі. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі