Раздел ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ. § 27. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків