Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. § 13. Речення з одним головним членом