Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 17. Речення із вставними словами