Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 18. Складне речення. Кома між частинами складного речення