Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних