206. § 56. Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив, карта ґрунтів