Раздел § 23. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі