Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 16. Коло і круг. Кутовий сектор