Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 19. Відсоткові розрахунки