Раздел ЧИСЛІВНИК. § 37. Числівник як частина мови. Кількісні й порядкові числівники. Числівники прості, складні та складені