Раздел ЗАЙМЕННИК. § 40. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням