Раздел § 9. Тлумачний словник української мови. Словник іншомовних слів