Раздел РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ. § 41. Як за елліністичної доби розвивалася культура