Раздел § 33. «Східний похід» Александра Македонського (Великого) й утворення елліністичних держав