Раздел Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів