Раздел Розділ 1. Вирази. § 8. Додавання і віднімання многочленів