Раздел Раціональні алгебраїчні вирази. Перетворення одночленів