Раздел § 17. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці (Уроки 44, 45)