Раздел Тема 2. Кисень. § 18. Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій