Раздел Тема 3. Вода. § 28. Взаємодія води з оксидами