Раздел Тема 1. Початкові хімічні поняття. §10.Різноманітність речовин.Складні речовини