Раздел §8.Якісний та кількісний склад речовин.Хімічна формула і відносна молекулярна маса речовини