Раздел РОЗДІЛ 2. Моделювання. § 4. Поняття моделі та предметної галузі