68. Розділ 2. РУСЬ-УКРАЇНА наприкінці X – у першій половині XI ст.