99. § 11. Методи проектування. Метод фокальних об’єктів