90. Розділ IV. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя