99. Розділ IV. Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя