Раздел Розділ 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ. § 14. Середні пропорційні у прямокутному трикутнику