101. § 14. Середні пропорційні у прямокутному трикутнику