Раздел РОЗДІЛ 4. Основні класи неорганічних сполук. § 25. Оксиди