57. § 7. Періодична система елементів з позиції теорії будови атома