Раздел 21. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин у середовищі програмування