РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ