Раздел РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ. 22. Текстові величини та операції над ними