Раздел РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ. 28. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів із графічним відображенням даних