Раздел РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ РОБОТИ З ОБ’ЄКТАМИ ТА ВЕЛИЧИНАМИ. 26. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями й розгалуженнями для опрацювання величин