Раздел 26. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями й розгалуженнями для опрацювання величин